No Limit Gym koristi inovativan sistem za proveru važećih članarina. Molimo Vas da postavite svoju fotografiju lica radi efikasnijeg ulaska i izlaska sa treninga.

pravilima i uslovima učlanjenja